top of page

EMPLOYEES FIRST OR CUSTOMERS FIRST?

Každý z nás pozná výrok slávneho Richarda Bransona „starajte sa o svojich zamestnancov a oni sa postarajú o vašich zákazníkov“.

Ale je to ozaj tak? V stratégiách mnohých firiem je orientácia na zákazníka stále primárnym cieľom. V súčasnosti všetci z nás pracujeme s dvomi trhmi, trhom pre zákazníka a trhom talentov a oba tieto trhy prešli za posledné roky signifikantnou zmenou.

 • „Zákazník je kráľom“ počúvame zo všetkých konferencií, a kto je potom zamestnanec?

 • „Zákazník má vždy pravdu a zamestnanec iba niekedy“

 • So zákazníkom komunikujeme pro-aktívne a so zamestnancami skôr reaktívne, zdôvodňujeme

 • Zákazník má individualizovanú starostlivosť a na zamestnancov máme firemné smernice.

 

Túto dilemu rozoberieme s úspešnými manažérmi českých a slovenských spoločností, prinesieme príklady z praxe, kde túto dilemu úspešne zvládli.

 

Cieľovou skupinou konferencie sú HR riaditelia, generálni riaditelia, HR manažéri a línioví manažéri.

Program konferencie

1. deň - štvrtok  21.11.2019

8:30 - 9:30

REGISTRÁCIA

9:30 - 9:50

Úvod

9:50 - 10:30

Turbulencie na finančných trhoch a v ekonomike sú dobrou správou!

10:30 - 11:00

 • Prečo personalisti pocítia oslabenie cyklu neskôr ako zásobovači, a v čom bude nasledujúce obdobie hospodárskeho oslabenia úplne iné, než skúsenosť spred desaťročia (2008/2009).

Trendy a tipy na ceste k unikátnej Employee Experience

V nadväznosti na najväčší globálny prieskum k téme Employee Experience, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1300 spoločností, si spoločne zodpovieme na tieto otázky:

 • Ako flexibilne reagovať na potreby meniaceho sa sveta a zamestnancov novej "digitálnej generácie"?

 • Aké sú aktuálne trendy a overená prax vo vytváraní unikátnej Employee Experience a vo vedení priebežného dialógu so zamestnancami?

 • Ako sa darí našim krajinám v zavádzaní moderných prístupov v HR v porovnaní s ostatným svetom?

11:00 - 11:30

Coffee break

11:30 - 12:10

Anatómia úspechu v biznise. Antropológia pre odkrývanie nepoznaného...

 • Všetci počúvame zákazníkov, staráme sa o ich potreby, ale  je to skutočne tak?  Ako mi antropológia pomáha meniť zvyklosti a dívať sa inými očami

 • Ľudia potrebujú poznať PREČO. Musí im to dávať zmysel, aby uverili v myšlienku, produkt, stratégiu, cestu – zamestnancom aj zákazníkom ale aj majiteľom a manažérom.

12:10 - 12:50

Happiness is being part of the dream team *

 • La collezione group reaction and action  towards the economy changes and trends.

 • Value your staff and keep them in focus.

 • Customers satisfaction is the real reward.

* Prezentácia bude v anglickom jazyku a nebude tlmočená.

12:50 - 14:10

Obed

14:10 - 14:50

Hľadáme zákazníka za všetkým, čo robíme

 • Aký je rozdiel medzi zákazníkom a zamestnancom?

 • Digitalizácia a zákazníci.

 • Customer experience v SAZKA

14:50 - 15:30

Na veľkosti a veku (organizácie) záleží

 • Máme radi korporát? – Nezjednodušujme pohľad na rôzne svety organizácií

 • Na veľkosti a veku záleží – HR stratégie v závislosti od veľkosti a „veku“ organizácie

 • Customer Centric pracovné prostredie a vplyv na kultúru spoločnosti

 • Stavanie globálnej organizácie a postavenie zamestnanca (zákazníka) v nej...

15:30 - 16:00

Coffee break

16:00 - 16:40

Angažovaný zamestnanec, utópia alebo realita?

Od 16:40

 • Angažovaný zamestnanec, utópia alebo realita?

 • Implementácia HR projektov v praxi.

 • V ktorej časti riadiacej štruktúry začína zodpovednosť za fluktuáciu?

Voľný program (wellness, ....)

18:30 - 20:00

Večera

20:00 - 21:00          

Hudobný hosť večera: Robo Opatovský

Od 21:00

Večerný networking

2. deň - piatok  22.11.2019

9:00 - 10:00

Panelová diskusia  -  Keď funguje chémia v tíme, cíti to aj zákazník.

 • Prečo sme vždy medzi mlynskými kameňmi alebo komu dať prednosť? Zamestnancom či zákazníkom?

 • Nestáva sa zo zamestnanca v podstate zákazník? Nezačínajú byť jeho požiadavky nezlučiteľné s tým, že je zamestnanec?

 • Neplatí viac, že zákazníci, ale aj zamestnanci nevedia čo chcú a preto im to musíme ukázať?

 • Prestáva byť dôležité v akom segmente riadite HR, dôležitejšie je poznanie generačnej hmoty s akou pracujete, lebo iba dobrá generačná hmota upečie ten najchutnejší koláč. Taký, ktorý zachutí všetkým...

 • Digitálna demencia, Digitálna slepota a hluchota, Digitálny marazmus, ...... prečo je odrazu všade všetko digitálne? Nie je čas zabrzdiť a prinavrátiť do HR intuíciu?

 • Čo je dnešná Anatómia úspechu personálneho vizionára?

 • Keď ideš stále hore alebo dopredu, väčšinou nezbadáš, ako vyliezaš z diery, lebo padať nie je sexi...

10:00 - 10:30

Coffee break

10:30 - 11:10

Výzvy zákazníckej orientácie pri riadení ľudských zdrojov

 • Kto je zákazníkom HR? Zamestnanci, management alebo klienti firmy?

 • Ako nastaviť zákaznicky orientovanú firemnú kultúru?

 • Cesty prepojenia práce HR s potrebami zákazníkov.

 • Zákaznicka orientácia v dobe nedostatku ľudí na trhu práce.

11:10 - 11:50

11:50 - 12:00

Stavila som na ľudí a ono to vyšlo!

 • Kde začať, keď firma padá ako domček z karát? Step by step návod.

 • Naozaj platí: spokojní zamestnanci = skvelé biznis výsledky?

 • Každý zamestnanec túži byť pyšný na svoju spoločnosť a chce byť trendy, sexi, cool! Ako to však docieliť?

Záverečné slovo

12:00 - 13:00

Obed

bottom of page