top of page

REGISTRÁCIA

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním registračného formulára udeľujem súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Kominárska 141/4, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

EARLY BIRD - platí do 15.10.2019:

členská organizácia HRcomm           245,- EUR / 1 účastník

základný poplatok                             345,- EUR / 1 účastník

VSTUPNÉ od 16.10.2019:

členská organizácia HRcomm           275,- EUR / 1 účastník

základný poplatok                             375,- EUR / 1 účastník

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 12. november 2019 (v prípade naplnenia kapacity skôr)

 

Účastnícky poplatok za účasť na konferencii Česko-Slovenský HR Summit 2019 zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie - coffee break (21. a 22.11.), 2x obed (21. a 22.11.), 1x večera (21.11.). Je stanovený dohodou. V prípade, že sa Účastník nemôže na konferencii zúčastniť, môže na konferenciu vyslať náhradníka. Zmenu osoby je potrebné nahlásiť s jeho kontaktnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, pracovná pozícia, e-mail, telefónne číslo Organizátorovi na e-mail hrcomm@hrcomm.sk. V prípade zrušenia účasti na konferencii bude Účastníkovi účtovaný storno poplatok nasledovne:

 

STORNO PODMIENKY:

12. november - 17. november 2019 ......................... 50 % účastníckeho poplatku

od 18. novembra 2019 .................................................100 % účastníckeho poplatku

 

PLATOBNÉ PODMIENKY:

Spôsob úhrady: bankovým prevodom po potvrdení prijatia záväznej prihlášky. HRcomm nie je platcom DPH. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 419.

bottom of page