top of page

ČS HR summit

Po minuloročnom mimoriadne úspešnom podujatí, ktoré sme organizovali v Čechách pod názvom Česko-Slovenský Chopok v Beskydech, sme sa rozhodli tento úspešný scenár zopakovať. Bolo pre nás mimoriadne povzbudzujúce, že naši priatelia z Čiech ocenili pridanú hodnotu celého podujatia a doslova nás zasypali otázkami, kedy si konferenciu zopakujeme.

 

Česko-Slovenský HR summit 2019 sa bude konať v dňoch 21. – 22. novembra 2019 na zámku Valeč, vo Valči u Hrotovic v Českej republike, vo veľmi vychytenej lokalite poskytujúcej služby kongresového a wellness hotela.

Organizátor

Hostiteľka konferencie:

 

Tatiana Orglerová - prezidentka HRcomm

Tatiana vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, titul MBA získala na Katz Graduate School of Business v americkom Pittsburghu. Kariéru začínala v štátnej správe, v rokoch 1991 až 1994 bola v Prievidzi zodpovedná za medzinárodný rozvoj. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pôsobila ako HR manažérka pre jednu z prvých japonských investícií v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku - spoločnosť Yazaki Slovensko. V rokoch 1998 až 2006 pracovala pre pivovarnícku skupinu Heineken ako riaditeľka pre ľudské zdroje a členka predstavenstva. Následne pôsobila ako personálna riaditeľka a členka vrcholového vedenia pre spoločnosti Slovnaft a IBM. Pôsobila na pozícii Managing Consultant pre poradenskú spoločnosť Hay Group, kde sa venovala riadeniu výkonnosti, C level mentoringu, rozvoju leadershipu a poradenstvu v oblasti HR. V súčasnosti je HR riaditeľkou pre strednú a východnú Európu a blízky Východ v spoločnosti Knauf Insulation. Zároveň sa venuje rozvoju HR na Slovensku, už šiesty rok vedie svoju HR školu a od septembra 2017 pôsobí na pozícii prezidentky HRcomm. Je držiteľkou ocenení Slovenská cena roka za rozvoj ľudských zdrojov (2002 a 2007), HR OSCAR (2003), HR Gold (2008) a HR Leader (2019).

Orglerova_1_edited.jpg
HRCOMM logo.png

HRcomm už viac ako 25 rokov podporuje profesionalitu a napomáha nastavovať štandardy v rámci HR procesov. Predstavuje rešpektovanú platformu, ktorej hlavným cieľom je inšpirovať, zdieľať, podporovať a prinášať inovácie. Sme profesné záujmové združenie so 160 členmi a naša členská základňa má zastúpenie vo všetkých sektoroch trhu. Našimi aktivitami spájame HR komunitu a vytvárame priestor pre výmenu skúseností s úspešnými zrealizovanými projektami.

Spolupracujeme s renomovanými profesionálmi nielen zo Slovenska, ale aj na medzinárodnej úrovni. HRcomm je členom EAPM - European Association of People Management a WFPMA – World Federation of People Management Associations, spolupracujeme s partnerskými asociáciami prevažne v Európe. HRcomm je hlas HR komunity, ktorý má za cieľ vplývať na tvorbu profesionálneho prostredia na pracovnom trhu.

bottom of page